Kuran’da ki peygamber Muhammed değildir.

Kuran söylendiği kadar eski bir kitap değildir.
Ortadoğu da yaşayanlar, Tevrat’ın daha sonraki yıllarda insanlar tarafından yazıldığını biliyorlardı. Çünkü Musa’nın sadece 10 emrin yazılı olduğu taş ile dağdan indiği ve bir kitap yazmadığı kimseden saklanmamıştı. İncili İsa’nın havarilerinin yazdığını çocuklar bile biliyordu. Continue reading

Şeytan Kuranı Allah gönderdi diye sizi kandırıyor

Şeytan, Tevrat’ta insanları kandırmak için Rab’la iddiaya girmiş ve Rab ile şeytan anlaşmışlardır. Öyleyse, Şeytanın Kuranı Allah’ın gönderdi diyerek, Müslümanları kandırıyor olması beklenir. Kuran içinde bulundurduğu ayetler nedeniyle Şeytanın kitabı olduğunu kanıtlar.

Kuran ayetlerinde de Tevrat’ta yazılan şeytan la Allah’ın anlaşma yaptıkları yazılıdır.
Kuranda yazılı olanlara göre, Allah ile şeytan arasında aşağıda ki anlaşma yapılır.
Allah Kuranda insanların hepsini cehenneme atacağına yemin eder.(secde;13-Araf;179-Hud;119) Şeytan bu konuda yardımcı olacağını beyan eder.(Araf;16-17)

Peki kuranda yazan bu anlaşmanın gerçekleşmesinin en kolay yolu nedir?

Şeytanın, bir Yaratıcıya yakışmayacak kurallar içeren, kutsal olmadığı belli olan Din ve Kitapları, Allah emrediyormuş gibi sunarak insanları kandırmasıdır. Böylece milyarlarca insanı cehenneme doldurarak hem Allah’ın hem de şeytanın yemini yerine gelmiş olacaktır. Continue reading

Kadın Müslümansa sokağa çıkamaz

Tesettür siyasi bir harekettir. Örtünmenin İslam diniyle hiç bir ilgisi yoktur.

Kurandan kanıtlar ve örnekler verilen yazıyı okuduğunuzda gerçeğin ne olduğunu kolayca görebileceksiniz.

İslam ve Kuran günümüz dünyasına uygun değildir. Kurana uymak, sizi Dünyanın dışına iter.

İslam çağa uygun olmadığından, Dindarlar sizin için ismini değiştirilmeden uygulamaları farklı olan yeni bir din uydurmuşlardır. Kuran ayetleri içinden çıkılamaz hale gelmiş ve Türkçesi okunmasında, bu acayiplikler görünmesin diye her türlü çaba harcanıp, İnanılmaz yalanlar söylenmektedir.

Kadını evden çıkarmamanın çağımızda mümkün olmayacağını anlayan Müslümanlar, kadının burka, çarşaf ve tesettür giymesinin yeterli olacağını söyleyerek, Allahın ayetlerini yalanlamışlardır. Continue reading

İslam’ın Şartları 3 dür

İSLAM TÜRK DİN’İ DEĞİLDİR.KURAN’DA İSLAM MEKKELİ ARAPLAR İÇİNDİR YAZIYOR.

İslam’ın şartı Üç’tür. Müslüman olabilmek için aşağıdaki üç şartın bir arada gerçekleşmesi zorunluluktur. Çünkü kuran ve İslam bu koşulları taşıyanlara gönderildiğini yazmaktadır.

1-Arap ırkından olmak
2-Mekke ili sınırları içinde ikamet etmek(Kureyş kabilesinden olmak)
3-Kuranı düşünebilecek kadar iyi Arapça ile okuyarak anlayabilmek

A-Her Millete kendi Dilinde kitap ve Milletinden peygamber zorunluluğu vardır.

Kuran da açıkça her Millete sadece kendi dilini konuşan kendi milletinden olan bir peygamber atarım yazar. Bir başka şeklide, hiç bir Millete o kavmin kendi dilinde olmayan bir Kitap ve Peygamber göndermem der. Bu durumda Kurana göre; Türklere, Türkçe bir kitap ve Türkçe konuşan Türk bir peygamber atanması zorunludur.

İBRAHİM-4.Her Millete sadece o milletin kendi diliyle seslenir. O kavimden olan birini peygamber yollarız
Continue reading

Akıllı insanlar için İnsan yaratılmamıştır.

HİÇ BİR ŞEY YARATILMAMIŞ VE TASARLANMAMIŞTIR

İslamcılar her şeyde bir ahenk, müthiş intizam olduğunu söyleyerek, Dünyanın Allah tarafından tasarlandığı görüşünü savunurlar. Oysa Dünyaya iyi bakarlarsa tam tersi her şeyin daha karmaşık olduğunu görebilirler.

Evren tasarlanmış olsa, Gezegen ve yıldız büyüklüklerinde öyle büyük farklar olmazdı. Güneşimizin milyon katı büyüklükte yıldızlar vardır. Güneş sistemimizin tüm gezegenlerinin büyüklükleri ahenksizdir.

Dünyada bir ahenk yada uyum olsa, Dünyadaki çoğrafi koşullarda bu uyumu algılamış olmamız gerekirdi. Dünyadaki her yerde, iklim koşullarının aynı ve uyumlu olması beklenirdi. insanın yaşayamayacağı kadar sıcak çöller ve insanın yaşayamayacağı kadar soğuk kutuplar olmaması gerekirdi.

Dünyaya bir düzen verilmiş olsa, İnsanın normal şartlarda yararlanamayacağı devasa okyanusların olması yerine, büyüklükleri birbirinin aynı tatlı su gölleri olması gerekirdi.

Dünya tasarlanmış olsa, Tüm suların tatlı olması gerekirdi. Çünkü tuzlu okyanuslar canlıların hiç bir işine yaramamaktadır. Dünyadaki tüm suların Tatlı olması en çok insanların işine yarardı. İnsanlar Ürünlerini tatlı su sayesinde bolbol yetiştirerek çocuklarının açlıktan ölmesini engelleyebilirlerdi.Bütün suda yaşayan canlılar aynı tatlı sulardan faydalanabilirdi. Continue reading